Home- Te Gek op je Werkplek!

Fun op de werkplek

TeGekopjeWerkplek is een samenwerking van 7 vakdisciplines. Ons doel is het inspireren tot én het realiseren van een te gekke werkplek bij MKB-bedrijven, waarbij onze kernwaarden inspirerend – toepasbaar – co working belangrijk zijn.

Door samenwerking vanuit onze verschillende invalshoeken maken we die te gekke werkplek zichtbaar. Maandelijks organiseren we online inspiratiesessies. Wil je weten welke thema’s dat zijn? Kijk dan op inspiratiesessies. Onze werkgebieden zijn;

  • werkplekdeskundige
  • verzuimbegeleiding
  • inspirerende vergaderlocatie
  • loopbaanontwikkeling
  • burn-out coaching
  • binnenhuisarchitectuur (ABW)
  • voedingsdeskundige
  • stemcoach

“Een te gek werkgeverschap draagt bij aan de groei van mens & onderneming.”